Výrobní technologie  

Firma JAPAVO, spol. s r. o. má v současnosti tři výrobní linky. Dvě na "krátké těstoviny" a jednu na výrobu špaget.

Výrobní linky jsou moderní, počítačem řízené. Firma JAPAVO má dvě linky od italské firmy Pavan a jednu od švýcarské firmy Bühler. Poslední linka byla instalovaná ke konci roku 2008 a je vybavena vysokoteplotním sušením, které splňuje nejmodernější trendy.
Současná výrobní kapacita je na všech třech linkách
cca 18.500 tun/rok, což řadí firmu JAPAVO mezi největší producenty těstovin ve střední Evropě.

 
profil výrobky partneøi kontakty jakost
odlesk profil odlesk vyrobky odlesk partneri odlesk kontakty odlesk jakost
english version profil vyrobky partneri kontakty jakost
  Ăşvod   druhy tìstovin   logistika   kontakty   certifikát jakosti  
  vĂ˝robnĂ­ technologie   vĂ˝robnĂ­ øady     kontaktnĂ­ formuláø   certifikát jakosti ISO  
  kde nás najdete         certifikát jakosti IFS  
 
Stránky nevyužívají cookies ani na nich nedochází ke sběru a zpracování osobních dat.